VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras. V.Kudirkos g. 1, Anykščiai
ĮSTAIGOS TIKSLAS - SVEIKAS, SAUGUS, PATENKINTAS PACIENTAS
Darbo užmokestis
Valdymo struktūros schema
Finansinių ataskaitų rinkinys
Veiklos ataskaita
2017 m. I ketvirčio ataskaitos
2017 m. II ketvirčio ataskaitos
2017 m. III ketvirčio ataskaitos
Darbo užmokestis
Darbo užmokestis

atnaujinta 2018-04-24

VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojų vidutinis darbo užmokestis per 2017 metus

 
 
Fizinių asmenų skaičius laikotarpio pabaigoje
Vieno darbuotojo užmokestis per mėn. eurais
iš viso:
141
817
Gydytojai
33
1427
Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu
9
756
Slaugytojai
53
647
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu
21
681
Kitas personalas
25
566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojų vidutinis darbo užmokestis per 2018 metų II-ąjį ketvirtį 

 
Fizinių asmenų skaičius laikotarpio pabaigoje
Vieno darbuotojo užmokestis per mėn. eurais
iš viso:
141
848
Įstaigos vadovas 1 1113
Gydytojai
33
1390
Administracija
12
893
Slaugytojai
60
691
Kitas personalas. teikiantis ASP paslaugas
14
669
Kitas personalas
22
591