VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras. V.Kudirkos g. 1, Anykščiai
ĮSTAIGOS TIKSLAS - SVEIKAS, SAUGUS, PATENKINTAS PACIENTAS
Darbo užmokestis
Valdymo struktūros schema
Finansinių ataskaitų rinkinys
Veiklos ataskaita
2017 m. I ketvirčio ataskaitos
2017 m. II ketvirčio ataskaitos
2017 m. III ketvirčio ataskaitos
Darbo užmokestis
Darbo užmokestis

atnaujinta 2017-02-03

VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojų vidutinis darbo užmokestis per 2017 metus

 
 
Fizinių asmenų skaičius laikotarpio pabaigoje
Vieno darbuotojo užmokestis per mėn. eurais
iš viso:
141
817
Gydytojai
33
1427
Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu
9
756
Slaugytojai
53
647
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu
21
681
Kitas personalas
25
566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojų vidutinis darbo užmokestis per 2017 metų IV-ąjį ketvirtį 

 
Fizinių asmenų skaičius laikotarpio pabaigoje
Vieno darbuotojo užmokestis per mėn. eurais
iš viso:
141
798
Gydytojai
33
1327
Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu
9
696
Slaugytojai
53
659
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu
21
624
Kitas personalas
25
584