VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras. V.Kudirkos g. 1, Anykščiai
ĮSTAIGOS TIKSLAS - SVEIKAS, SAUGUS, PATENKINTAS PACIENTAS
Darbo užmokestis
Valdymo struktūros schema
Finansinių ataskaitų rinkinys
Veiklos ataskaita
Ketvirtinių ataskaitų rinkinys
Darbo užmokestis
Darbo užmokestis

atnaujinta 2017-02-03

VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojų vidutinis darbo užmokestis per 2016 metus

 
 
Fizinių asmenų skaičius laikotarpio pabaigoje
Vieno darbuotojo užmokestis per mėn. eurais
iš viso:
172
710
Gydytojai
32
1336
Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu
11
673
Slaugytojai
70
580
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu
22
581
Kitas personalas
37
502
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojų vidutinis darbo užmokestis per 2017 metų III-ąjį ketvirtį 

 
Fizinių asmenų skaičius laikotarpio pabaigoje
Vieno darbuotojo užmokestis per mėn. eurais
iš viso:
143
862
Gydytojai
31
1553
Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu
9
775
Slaugytojai
54
672
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu
21
736
Kitas personalas
28
566