VšĮ Anykščių raj. savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras
ĮSTAIGOS TIKSLAS - SVEIKAS, SAUGUS, PATENKINTAS PACIENTAS
Pacientų kreipimosi į įstaigą tvarka
Nemokamos paslaugos
Pacientų teisės ir pareigos
Ginčų sprendimo tvarka
Dokumentų išdavimo tvarka
Struktūra ir darbo laikas
Darbuotojų pareigos
Baigiamosios nuostatos
Pacientų kreipimosi į įstaigą tvarka
Pacientų kreipimosi į įstaigą tvarka

II. PACIENTŲ  KREIPIMOSI  Į  ĮSTAIGĄ  TVARKA

 

6. Pacientai, besikreipiantys į įstaigą registruojami nuolat, neribojant registravimosi terminų.

Registruojami atvykus į registratūrą, arba interneto svetainėje www.sergu.lt, arba paskambinus bendruoju telefonu 1815, arba registratūros telefonais. 

6.1. Registratūrų telefono numeriai: Anykščių suaugusių skyriaus - 5 13 84; Anykščių vaikų skyriaus –

5 37 45;  Debeikių ambulatorijos  - 4 32 89;  Kavarsko ambulatorijos - 5 52 80;  Kurklių ambulatorijos –

4 92 76; Svėdasų ambulatorijos - 5 73 88; Troškūnų  ambulatorijos - 5 62 40; Viešintų ambulatorijos –

4 74 47;

6.3. Detali Anykščių PSPC padalinių darbo organizavimo tvarka skelbiama padaliniuose skelbimų lentose

arba atskiru segtuvu registratūroje, įstaigos internetinėje svetainėje www.anykpspc.lt .

6.4. Visi besikreipiantys į Anykščių PSPC dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų gavimo, turi pateikti

asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (pasą, asmens tapatybės kortelę, vaikams iki 16 metų - gimimo liudijimas), išskyrus būtinąją medicinos pagalbą.

6.5. būtinoji medicininė pagalba, teikiama visiems pacientams nemokamai.

7. Draustumas  privalomuoju sveikatos draudimu nustatomas pagal Valstybinės ligonių kasos

“Sveidros” programą.

8. Informaciją apie draustumą patvirtinančius dokumentus teikia gydytojai, slaugytojai, registratūrose dirbantys darbuotojai bei Panevėžio teritorinės ligonių kasos atstovė prie Anykščių rajono savivaldybės (Anykščių Pirminės sveikatos priežiūros centro pastate, Anykščių suaugusių skyriuje III a. kab. Nr. 41, adresu V.Kudirkos g. 1 Anykščiai, tel. 589 78);

9. Pacientas gali  telefonu išsikviesti gydytoją į namus. Detali iškvietimų į namus registravimo tvarka skelbiama padalinių darbo organizavimo tvarkoje. 

9.1. Gydytojas pacientus namuose aptarnauja pagal darbo grafiką nurodytu laiku kreipimosi dieną ar planine tvarka.

9.2. Dėl būtinosios, skubios medicinos pagalbos kviesti Greitąją medicinos pagalbą arba kreiptis į VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės priėmimo – skubiosios pagalbos skyrių ( Ramybės g. 15 Anykščiai) arba artimiausios ligoninės priėmimo – skubiosios pagalbos skyrių.

9.3. Pacientas gali kreiptis telefonu į savo apylinkės gydytoją ir gauti konsultaciją. Telefonai skelbiami skelbimų lentoje, įstaigos internetinėje svetainėje www.anykpspc.lt.

10.  Pacientų teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą:

10.1. Asmuo, norintis pasirinkti Anykščių PSPC, turi asmeniškai kreiptis į registratūrą ir užpildyti bei pasirašyti formą Nr.025-025-1/a – „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“.

10.2. kreipiantis į registratūrą privalo pateikti:
10.2.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą – pasą arba asmens tapatybės kortelę, vaikai iki 16m. – gimimo liudijimą. Į Sveidros programą įrašomi tik apsidraudę privalomuoju sveikatos draudimu pacientai.

10.3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1441, asmuo (globėjas) už prisirašymo dokumentų tvarkymą įstaigai, kurioje jis prisirašo, moka 0,29 euro mokestį, asmuo (globėjas), pasirinkęs kitą PASPĮ anksčiau nei po šešių mėnesių, už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicinos dokumentų persiuntimą pasirinktai įstaigai moka 2,90 euro mokestį. Ši nuostata netaikoma Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų moksleiviams bei aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentams, studijų laikotarpiu anksčiau nei po šešių mėnesių pasirenkantiems kitą PASPĮ, – jie moka 0,29 euro mokestį.“

11. Nereikia siuntimo kreipiantis pas visus gydytojus dirbančius Anykščių PSPC: pas šeimos gydytoją, vidaus ligų gydytoją, vaikų ligų gydytoją, gydytoją odontologą, gydytoją akušerį-ginekologą,  gydytoją chirurgą. Anykščių r. sav. Psichikos sveikatos centre pas gydytoją psichiatrą.

12. Siuntimo pas specialistus ir kitas gydymo įstaigas tvarka:

12.1. Pas antrinės ir tretinės asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojus - specialistus pacientas gali kreiptis be siuntimo:

12.1.1. pas gyd. dermatovenerologą;

12.1.2. jei pacientas dispanserizuotas pas specialistą;

12.1.3. pacientas, susimokėjęs nustatytą kainą.

12.1.4. dėl būtinosios medicinos pagalbos gali kreiptis į antrinės ar tretinės stacionarinės sveikatos priežiūros įstaigos priėmimo - skubios pagalbos skyrių.

12.1.5. dėl planinės pagalbos reikalinga registracija.

12.2. Pas kitus antrinės ir tretinės sveikatos priežiūros įstaigų specialistus pacientas gali kreiptis tik turėdamas ar pirminės, ar antrinės, ar tretinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo siuntimą.   

12.3. Pacientai turi teisę pasirinkti antrinės ir tretinės asmens sveikatos priežiūros įstaigas visos Respublikos ribose.

13. Pacientas, esant indikacijoms (sprendžia gydantis gydytojas suderinęs su pacientu), siunčiamas į stacionarines sveikatos priežiūros įstaigas;

14. Pacientus gydytojai priima registracijos talone nurodytu laiku (ne vėliau, kaip per 30 min.).

15. Skubia tvarka (be eilės) priimami ligoniai, kuriems reikalinga būtinoji medicinos pagalba

16. Susirgus po Anykščių PSPC darbo laiko ir švenčių dienomis kreiptis: kviesti Greitają medicinos pagalbą telefonu  – 033 (nepriklausomai nuo operatoriaus), bendrasis pagalbos telefonas 112 (nepriklausomai nuo operatoriaus) arba kreiptis į VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės priėmimo-skubios pagalbos skyrių (Ramybės g. 15, Anykščiai).