VšĮ Anykščių raj. savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras
ĮSTAIGOS TIKSLAS - SVEIKAS, SAUGUS, PATENKINTAS PACIENTAS
Pacientų kreipimosi į įstaigą tvarka
Nemokamos paslaugos
Pacientų teisės ir pareigos
Ginčų sprendimo tvarka
Dokumentų išdavimo tvarka
Struktūra ir darbo laikas
Darbuotojų pareigos
Baigiamosios nuostatos
Dokumentų išdavimo tvarka
Dokumentų išdavimo tvarka

 

VI. ASMENS  SVEIKATOS  ISTORIJŲ,  KITŲ  DOKUMENTŲ NUORAŠŲ  DARYMO, IŠDAVIMO  PACIENTUI  AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

 

39. Pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pacientui pageidaujant raštu, jo lėšomis įstaiga privalo padaryti ir išduoti ambulatorinės asmens sveikatos istorijos (forma Nr. 025/a), vaiko sveikatos raidos istorijos (forma Nr. 025-112/a), odontologų įrašų (forma Nr. 025-043/a) ar kitų medicininių dokumentų kopijas. Taip pat išduoti diagnozės ir gydymo aprašymus.

40. Valstybinėms institucijoms ir kitoms įstaigoms informacija teikiama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka. Kai yra šių institucijų oficialus prašymas raštu, atliekamos 39 dalyje minėtų dokumentų kopijos įstaigos lėšomis arba išrašomas apylinkės gydytojo išrašas arba duodami minėtieji dokumentai (originalai).

41. Pacientui pasirinkus kitą sveikatos priežiūros įstaigą, jo ambulatorinė asmens sveikatos istorija (forma Nr.025/a) arba vaiko sveikatos raidos istorija (forma Nr. 025-112/a) perduodama paciento pasirinktai įstaigai, šiai pateikus „Prašymą dėl ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų perdavimo“ (forma Nr. 025-025-3/a). Ambulatorinė asmens sveikatos istorija, vaiko sveikatos raidos istorija perduodama per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

42. Ambulatorinės asmens sveikatos istorijos, vaikų sveikatos raidos istorijos paciento pasirinktai įstaigai siunčiamos registruotu paštu arba per įgaliotąjį asmenį arba pateikus prašymą iš pasirinktos gydymo įstaigos, atiduodama į rankas (pasirašant registravimo žurnale).