VšĮ Anykščių raj. savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras
ĮSTAIGOS TIKSLAS - SVEIKAS, SAUGUS, PATENKINTAS PACIENTAS
Pacientų kreipimosi į įstaigą tvarka
Nemokamos paslaugos
Pacientų teisės ir pareigos
Ginčų sprendimo tvarka
Dokumentų išdavimo tvarka
Struktūra ir darbo laikas
Darbuotojų pareigos
Baigiamosios nuostatos
Struktūra ir darbo laikas
Struktūra ir darbo laikas

 

VII. PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO IR PADALINIŲ

STRUKTŪRA IR DARBO LAIKAS

 

43.Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu ir Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinta nomenklatūra, skelbiama Viešosios įstaigos Anykščių rajono

savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro struktūra:

1.      Administracija.

2.      Padaliniai:

2.1.       Anykščių suaugusių skyrius.

2.1.1.      Andrioniškio medicinos punktas,

2.1.2.      Skiemonių medicinos punktas,

2.1.3.      Technologijos mokyklos medicinos punktas.

2.2.       Anykščių vaikų skyrius.

2.3.       Vaikų raidos sutrikimų reabilitacijos tarnyba.

2.4.       Greitoji medicinos pagalba.

2.5.       Debeikių ambulatorija.

2.6.       Kavarsko ambulatorija.

2.7.       Kurklių ambulatorija.

2.8.       Svėdasų ambulatorija.

2.9.       Troškūnų ambulatorija.

2.9.1.      Traupio medicinos punktas.

2.10.    Viešintų ambulatorija.

44.         Įstaigos padalinių, darbuotojų darbo laikas:

1. Direktoriaus: I – IV 800 - 1700 val., V 800- 1545 val.; pietų pertrauka l100 – l145 val.
(negalioja nuo 2018-10-01 d. pagal Anykščių PSPC direktoriaus 2018 m. rugsėjo 24 d. įsak. Nr. V-170).

2. Vyriausiasis buhalteris: I – IV 800 - 1700 val., V 800- 1545 val.; pietų pertrauka l200 - l245 val.;
(negalioja nuo 2018-10-01 d. pagal Anykščių PSPC direktoriaus 2018 m. rugsėjo 24 d. įsak. Nr. V-170).

3. Administracijos, apskaitos, personalo, statistikos skyrių darbuotojai: I-IV darbą pradeda nuo 700 val.,  baigia iki 1745 val.;  V darbą pradeda nuo 700 val.,  baigia iki 1630 val. (darbuotojų darbo grafikas patvirtintas Anykščių PSPC direktoriaus įsakymu).

(Pakeista nuo 2018-10-01 d. pagal Anykščių PSPC direktoriaus 2018 m. rugsėjo 24 d. įsak. Nr. V-170);

4. Ūkio dalies darbuotojai: energetikas I-V 800 - 1700 val., pietų pertrauka 12001300 val.; vyr. ūkio reikalų tvarkytojas I – IV 730 - 1615 val., V 730- 1500 val.; pietų pertrauka 12001230 val., VI  800- 1300 val. (pagal kiekvieną mėnesį patvirtinta darbo grafiką, trumpinant darbo laiką einamąją savaitę).

(Pakeista nuo 2018-10-03 d. pagal Anykščių PSPC direktoriaus 2018 m. spalio 3 d. įsak. Nr. V-178):

5. Anykščių suaugusių skyriaus darbo laikas nuo 645- 1815 val., be pietų pertraukos, VI  800- 1300 val.;

6. Anykščių vaikų skyriaus darbo laikas nuo 700- 1800 val., be pietų pertraukos, VI  800- 1300 val.;

7. Vaikų raidos sutrikimų reabilitacijos tarnybos darbo laikas: I,II,V  800- 1642 val., III-IV  700- 1506 val.

8. Debeikių ambulatorijos darbo laikas I -V 700- 1515 val.

9. Kurklių ambulatorijos darbo laikas  I-IV 700- 1515 val., V 830- 1645 val. ( I-iais gydytojas odontologas ir gyd.odontologo padėjėjas 700 – 1700 val.).

10. Kavarsko ambulatorijos darbo laikas I-V  700 - 1500 val.

11. Svėdasų ambulatorijos darbo laikas I - V  700- 1530 val. ( I-iais gydytojas odontologas ir gyd.odontologo padėjėjas 700 – 1800 val.).

12. Troškūnų ambulatorijos darbo laikas I, II, IV  700- 1550 val. ( kas antrą II-į gydytojas odontologas ir gyd. odontologo padėjėjas iki 17 val.), III, V  700- 1530 val. (III-iais gydytojas odontologas ir gyd. odontologo padėjėjas iki 18 val.).

13. Viešintų ambulatorijos darbo laikas I, II, III, IV 700- 1100 val. ( kas antrą II-į gydytojas odontologas ir gyd. odontologo padėjėjas iki 17 val. ir kas antrą mėnesio II-į gyd.odontologo padėjėjas iki 1400 val.),

V 1330- 1700 val.

14. Greitosios medicinos pagalbos padalinio darbo laikas 24 val. per parą. Darbuotojų darbo dienos pradžia/pabaiga 700 arba 800 val., darbuotojams pietų pertrauka pailsėti ir pavalgyti laisvu nuo darbo metu darbo vietoje.

15. Detalesni gydytojų darbo grafikai skelbiami padaliniuose skelbimų lentose ir Anykščių PSPC internetinėje svetainėje www.anykpspc.lt .