VšĮ Anykščių raj. savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras
ĮSTAIGOS TIKSLAS - SVEIKAS, SAUGUS, PATENKINTAS PACIENTAS
Pacientų kreipimosi į įstaigą tvarka
Nemokamos paslaugos
Pacientų teisės ir pareigos
Ginčų sprendimo tvarka
Dokumentų išdavimo tvarka
Struktūra ir darbo laikas
Darbuotojų pareigos
Baigiamosios nuostatos
Baigiamosios nuostatos
Baigiamosios nuostatos

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

58. Vidaus tvarkos taisyklės galioja įstaigos darbuotojams ir pacientams.

59. Vidaus tvarkos taisyklių kopijas skelbti padalinyje skelbimų lentoje arba atskiru segtuvu registratūroje bei įstaigos internetinėje svetainėje www.anykpspc.lt . Vidaus tvarkos taisyklės turi būti prieinamos įstaigos pacientams susipažinti.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ruošė:

           direktorė Z.Neniškienė

           vaikų ligų gydytoja M.Aukštaitienė

           šeimos gydytojas R.Bukelis

           šeimos gydytoja D.Kazlauskienė

          

          

 

          


           šeimos gydytojas V.Macijauskas

           šeimos gydytojas R.Ramonas

           šeimos gydytojas A.Tarvydas

 

 

 

 

 

Suderinta:

           Lietuvos gydytojų sąjungos

           Anykščių PSPC pirmininkas

           K. Jacunskas

 

 

Lietuvos slaugos specialistų organizacijos Anykščių PSPC

           pirminės grupės pirmininkė

           V. Žvikienė