VšĮ Anykščių raj. savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras
ĮSTAIGOS TIKSLAS - SVEIKAS, SAUGUS, PATENKINTAS PACIENTAS
Praneškite apie korupciją
PSPC Direktorės kreipimasis
Darbuotojų elgesio kodeksas
Darbuotojų elgesio taisyklės
2017-2019 metų PSPC korupcijos prevencijos programa
Korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonės
Antikorupcinis visuomenės švietimas
Antikorupcinis visuomenės švietimas
Antikorupcinis visuomenės švietimas

Atnaujinta 2017-10-20

      Informuojame, kad :
     

2017 m. spalio 13 d. VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centre baigtas anoniminių pacientų anketų pildymas. 8 dėžės su anketų atsakymais perduotos komisijos pirmininkei saugojimui iki komisija susirinks jas atidaryti. 2017 m. spalio 17 d. posėdžio metu buvo atplėštos visos 8 anketų dėžės, susumuoti ir perskaityti anketų atsakymai. Iš viso surinkti 72 anketų atsakymai. Analizuoti atsakymai pagal klausimus:

„Ar Jus tenkina registratūros darbas?“ Taip – atsakė 68. Ne- 4.

„Jei registratūros darbas netenkina, nurodykite priežastis“ Nepakankamai suteikia informacijos - 1. Nemandagūs darbuotojai – 0. Dažnai neranda asmens sveikatos istorijos (kortelės) - 0. Tenka ilgai laukti eilėje - 3. Nekompetetingai atlieka savo pareigas - 1. 67 neatsakė į šį klausimą visai.

„Ar reikalauja už suteiktas paslaugas atsilyginti gydytojas, slaugytojas, injekcijas atliekantis slaugytojas, laborantas, vaikų raidos tarnybos specialistas, Greitosios med. pagalbos darbuotojas, socialinis darbuotojas (pabraukti tinkamą variantą)?“ Neteko atsilyginti ir nebuvo to reikalaujama - 47. Teko, bet tai dariau savo valia norėdamas atsidėkoti - 11. Esu kategoriškai prieš tai - 13.

„Ar yra tekę mokėti gydytojui grynais pinigais neoficialiai(„į kišenę“)?“ Taip - 7. Ne - 62.

„Nurodykite neoficialaus mokėjimo priežastį“ Tikintis gauti geresnę (greitesnę) paslaugą - 2. Norint gauti ar pratęsti nedarbingumo pažymėjimą - 0. Mokėjau atsidėkodamas už kokybiškai suteiktą paslaugą - 7. Gydytojo užuominos leido suprasti, kad reikia susimokėti - 2. 61 neatsakė į šį klausimą visai.

        Išvados: Vertinant dabartinio ir ankstesnio anketavimo atsakymų skaičių, galima daryti išvadas, kad pacientai nenoriai dalyvauja ir nesidomi, skeptiškai vertina anketavimo būdą dėl galimų korupcijos apraiškų prevencijos įstaigoje. Anketas pildžiusiųjų pacientų amžius labai įvairus nuo 20 iki 79 metų ir tai džiuginantys rodikliai, nes ne tik jaunimas dalyvauja anketavime. Dauguma atsakiusiųjų moterys. Anketas pildė daugiausia pacientai gyvenantys kaime.

Konkrečių pasiūlymų dėl galimų korupcijos apraiškų prevencijos įstaigoje nebuvo. Pasiūlymų kaip tobulinti PSPC paslaugų kokybę, didinti pacientų  pasitikėjimą centru, kaip kovoti esant korupcijai neišsako. Keletoje anketų siūloma kelti atlyginimus, didinti darbuotojų skaičių, daugiau jaunų gydytojų ir siūloma daugiau chirurgų.

       65,9 % pacientų šioje įstaigoje neteko atsilyginti už suteiktas paslaugas, 15,3 % tai darė savo valia norėdami atsidėkoti ir 18 % kategoriškai prieš atsilyginimą už suteiktas paslaugas. 86 % pacientų nurodo nemokėję gydytojams grynais pinigais neoficialiai („į kišenę“) ir tik 9,7 % teigia tai darę. Tai rodo gana aukštą įstaigos darbuotojų ir pačių pacientų suvokimą antikorupcijos klausimais. Pastebėjus ir susidūrus su galimai korupcijos apraiška mūsų įstaigoje 12,5% apklaustųjų nurodė žinantys, kad gali kreiptis telefonu, internetu, anonimiškai (anoniminių skundų, pageidavimo dėžutėse). Tai rodo, kad žmonės jaučia baimę dėl įtakos, trūksta žinojimo kur gali kreiptis, kad įstaigoje egzistuoja antikorupcinė komisija, trūksta pasitikėjimo ja, abejoja savo anonimiškumu.

         Visumoje anketavimo rezultatai palankūs įstaigai. Tačiau plėsti pacientų ir darbuotojų sąmoningumą korupcijos klausimais reikia, kad kova su galimomis korupcijos apraiškomis duotų vis geresnius rezultatus. Antikorupcijos komisija turi pelnyti pasitikėjimą, garantuoti anonimiškumą, plėsti savo veiklą.

 

NUTARTA:

        Kad išaiškinti ir šalinti korupcijos Anykščių PSPC prielaidas, užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę Anykščių PSPC bei jų darbuotojų veiklą nutarta ir toliau kasmet vykdyti pacientų, Anykščių PSPC darbuotojų nuomonių apklausas, siekiant nustatyti galimos korupcijos apraiškas, PSPC darbo organizavimo vadybos tobulinimui, pacientų aptarnavimo kokybės gerinimui, tęsti antikorupcijos lankstinukų platinimą.