VšĮ Anykščių raj. savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras
ĮSTAIGOS TIKSLAS - SVEIKAS, SAUGUS, PATENKINTAS PACIENTAS
Gydytojų atostogos
2015 metai
Kovas, 2011
Balandis, 2011
Birželis, 2014
Gegužė, 2015
Balandis, 2016
Balandis, 2018
Gegužė, 2018
Lapkritis, 2018
Naujienos
Naujienos

SAM kvietimas dalyvauti antikorupcinių iniciatyvų atrankoje
11/9/2018 8:14:45 AM

Informuojame, kad Tarptautinei antikorupcįjos dienai (gruodžio 9 d.) paminėti skirtame renginyje, vyksiančiame Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijoje 2018 m. gruodžio 14 d. bus teikiami apdovanojimai už 2018 m. antikorupcines iniciatyvas (veikla (akcijos, renginiai), kurios tikslas - korupcijos prevencija, antikorupciniai projektai, kreipimaisi, siūlymai dėl antikorupcinių nuostatų įteisinimo, kultūros, meno kūriniai, žurnalistiniai ar kiti tyrimai, straipsniai, laidos kovos su korupcija tema, kitos 2018 m. įgyvendintos ar įgyvendinamos korupcijos prevencijos priemonės sveikatos sektoriuje).

Sveikatos apsaugos ministerija organizuoja antikorupcinių iniciatyvų atranką. Atrankoje gali dalyvauti valstybės ir savivaldybės įstaigos, įmonės, organizacijos, privačios sveikatos priežiūros įstaigos, taip pat draugijos, asociacijos bei kitos organizacijos, atstovaujančios pacientų bei medikų bendruomenės interesus, vaistinių preparatų rinkodaros teisės turėtojai, studentų organizacijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, 2018 m. įgyvendinę ar pateikę pasiūlymus dėl antikorupcinių iniciatyvų sveikatos sektoriuje įgyvendinimo ateityje.

Kovojančius prieš korupcijos apraiškas sveikatos priežiūros sistemoje, turinčius dar neįgyvendintų idėjų, galinčių prisidėti prie korupcijos masto mažinimo, ar norinčius pasidalyti sėkmingomis iniciatyvomis maloniai kviečiame iki šių metų lapkričio 26 d. (įskaitytinai) el. paštu dainius.dudutis@sam.lt arba paštu (Sveikatos apsaugos ministerija, Vilniaus g. 33,01506 Vilnius) teikti paraiškas antikorupcinių iniciatyvų atrankai.

Prašome paraiškoje nurodyti, Jūsų nuomone geriausias Jūsų įstaigoje/organizacijoje

įgyvendintas ar vykdomas antikorupcines iniciatyvas, pateikiant:

1. antikorupcinės iniciatyvos aprašymą (nurodant visą antikorupcinės iniciatyvos pavadinimą, įgyvendinimo laikotarpį, vykdytojus, finansavimą, turinį, esmę, nuorodą į pranešimą spaudoje, tinklapyje ir kt.);

2. antikorupcinio veiksmingumo pagrindimą (skaičiais arba kitokiais būdais pagrįstas antikorupcinės iniciatyvos veiksmingumas - kas buvo atlikta / padaryta / pakeista, kokios priežastys pašalintos, kokios sąlygos sudarytos, koks yra teigiamas rezultatas ir nauda);

  1. iniciatyvos iniciatorių (įstaigą arba asmenį, ir kt.), renginio / veiklos datą, siektus / pasiektus rezultatus (jei tokie buvo apibrėžti), pasiektos auditorijos dydį (apytikslį).

  2. siūlomų apdovanoti juridinių asmenų rekvizitus, fizinių asmenų vardą, pavardę, darbovietę ir pareigas, kontaktinę informaciją (adresas, ei. pašto adresas, telefonas).

Kilus klausimams, prašome kreiptis į Sveikatos apsaugos ministerijos Antikorupcįjos ir atitikties skyriaus vyriausiąjį specialistą Dainių Dudutį tel. Nr. (8 5) 260 4708.

Dantų nuotarukos
5/7/2018 1:24:56 PM
Atnaujinta 2018-07-05

Dantų nuotraukų atliekamos:

Pirmadieniais ir antradieniais nuo 8 iki 17 val.
Ketvirtadieniais nuo 8 iki 12 val.

Vieno danties nuotraukos kaina 1,95 euro.

 
Skiepų kab. darbo laikas
4/17/2018 7:35:28 AM
atnaujinta 2018-09-05

Skiepų kabineto darbo laikas


I, III, V    800 - 1148    
II, IV     1100 - 1448    

Atsiliepimai ir pasiūlymai
4/25/2016 3:33:47 PM

Čia galite rašyti atsiliepimus, komentarus, pasiūlymus apie įstaigos veiklą, apie galimas korupcijos apraiškas

Naujienos
5/25/2015 12:57:41 PM
atnaujinta 2018-10-24Vidaus ligų gydytojai Reginai Butkienei nutraukus darbo santykius įstaigoje pacientai perrašyti šeimos gydytojai Aldonai Morkūnienei. Gyventojai turi teisę pasirinkti kitą gydytoją jų pirmo apsilankymo įstaigoje metu. Kito gydytojo pasirinkimas registruojamas formos Nr. 025-025-2/a prašymu

xxx

Skirkite daugiau dėmesio savo sveikatai,

dalyvaudami prevencinėse programose

 

Anykščių rajono svivaldybės PSPC vykdo PSDF biudžeto lėšomis finansuojamas prevencines programas:

 

 

1. Gimdos kaklelio vėžio ankstyvos diagnostikos programą.

Programa skirta moterims nuo 25 iki 60 metų, atliekama kartą per 3 metus.

 

2. Krūties vežio ankstyvos diagnostikos programą.

Programa skirta moterims nuo 50 iki 69, aliekama kartą per 2 metus.

 

3.Širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programą.

Programa skirta vyrams nuo 40 iki 55 metų

moterims nuo 50 iki 65 metų, atliekama kartą per 1 metus.

 

4. Priešinės liaukos vėžio ankstyvos diagnostikos programą.

Programa skirta vyrams nuo 50 iki 69 metų ir vyrams nuo 45 metų,

jei jų tėvai ar broliai sirgo priešinės liaukos vežiu, atliekama kartą per 2 metus.

 

5.Storosios žarnos vėžio ankstyvos diagnostikos programą.

Programa skirta vyrams ir moterims nuo 50 iki 74 metų amžiaus, atliekama kartą per 2 metus.

 
             Vykdomas ir 6-14 metų vaikų krūminių dantų dengimas silantais. 

 

Šiose programose gali dalyvauti visi nurodyto amžiaus asmenys drausti ir prisirašę mūsų gydymo įstaigoje.Tai galimybė mūsų pacientams, kurie jaučiasi visiškai sveiki, nemokamai profilaktiškai pasitikrinti ar neserga tam tikromis ligomis.

 

Todėl kviečiame užsiregistruoti pas savo apylinkės gydytoją, ar kreiptis į slaugytoją, kurie išsamiau supažindins jus su prevencinėmis programomis ir paskirs atlikti reikiamus tyrimus.

Maloniai laukiame Jūsų mūsų gydymo įstaigoje

 

Anykščių Pirminės sveikatos priežiūros centro administracija


xxx


PRIMINIMAS VAIRUOTOJAMS

Prašome periodiškai pasitikrinti sveikatą. Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma išduodama terminuotai, pagal amžiaus grupes.

 

Atmintinė išvykstantiems ir grįžtantiems į Lietuvą
6/9/2014 3:22:10 PM
 
 
ATMINTINĖ
 
 
 Tiems, kurie deklaruoja išvykimą iš Lietuvos   
 
 
Tiems, kurie deklaruoja gyvenamąją vietą Lietuvoje   
 
 
 
 
·   Išvykimą iš Lietuvos deklaravę asmenys yra išbraukiami iš Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro. Nuo to momento nebegalioja šių asmenų prisirašymas prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir jų turimi kompensuojamųjų vaistų pasai.
 
 
·   Jei išvykdami iš Lietuvos deklaravote išvykimą, o grįžę vėl deklaravote gyvenamąją vietą Lietuvoje, pirmiausia pasirūpinkite savo privalomuoju sveikatos draudimu.
 
 
·   Jei tapote apdraustu, kad galėtumėte nemokamai gauti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto apmokamas sveikatos priežiūros paslaugas, turite iš naujo prisirašyti prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (pasirinkti šeimos gydytoją).
 
 
 
·           Jei tapote apdraustu, kad gydytojai galėtų Jums išrašyti kompensuojamųjų vaistų, turite nuvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir įsigyti naują  kompensuojamųjų vaistų pasą. Naujo paso išdavimo mokestis – 1,00 Eur.
 
 
 
Panevėžio teritorinė ligonių kasa
Gydytojų darbo šeštadieniais grafikas
4/12/2011 8:21:57 AM

Atnaujinta 2018-10-30

11 03  Vaikų skyriuje gyd. L.Kaladienė (iki 13 val.) 
          Suaugusiųjų skyriuje gyd. A.Treščeno-Blauzdienė (iki 13 val.)
                                         gyd. R.Jurkėnas (iki 13 val.)
          Odontologijos kab. gyd. L.Balsytė (iki 13 val.)

11 10 Vaikų skyriuje gyd. D.Gražienė (iki 13 val.) 
          Suaugusiųjų skyriuje gyd. G.Šinkūnaitė (iki 13 val.)
                                         gyd. K.Jacunskas (iki 13 val.)
          Odontologijos kab. gyd. L.Balsytė (iki 13 val.)  
         
11 17  Vaikų skyriuje gyd. M.Palevičienė (iki 13 val.) 
          Suaugusiųjų skyriuje gyd. N.Kišonaitė (iki 13 val.)
                                         gyd. K.Jacunskas (iki 13 val.)
          Odontologijos kab. gyd. E.Rudokienė (iki 13 val.)

11 24  Vaikų skyriuje gyd. M.Aukštaitienė (iki 13 val.) 
          Suaugusiųjų skyriuje gyd. V.Giriūnienė (iki 13 val.)
                                         gyd. K.Jacunskas (iki 13 val.)
          Odontologijos kab. gyd. L.Balsytė (iki 13 val.)Serga gydytojai ir darbo laiko pasikeitimai
3/25/2011 3:09:54 PM

 

Atnaujinta 2018-11-15

Gyd. K.Bajarūnas, D.Kazlauskienė, D.Iricijan ir Z.Neniškienė serga.


Gyd. N.Januškienė 11 15 nedirbs.


  Jūsų apylinkės gydytojui susirgus, prašome kreiptis į pavaduojančius gydytojus:

      suaugusius pacientus į gyd. G.Šinkūnaitę
      vaikus - į kitus dirbančius vaikų ligų ar šeimos gydytojus.


Gydytojų atostogos
3/25/2011 3:07:12 PM

Atnaujinta 2018-11-15


L.Kaladienė 11 20 - 12 08
E.Rudokienė 11 20 - 12 03
V.Giriūnienė 11 26 - 12 11
S.Norkūnaitė 11 26 - 12 04
L.Ivanauskienė 12 27 - 12 31


Jūsų apylinkės gydytojui atostogaujant, prašome kreiptis į pavaduojančius gydytojus:

      suaugusius pacientus į gyd. G.Šinkūnaitę;
      vaikus - į kitus dirbančius vaikų ligų ar šeimos gydytojus.

9 : skaičius iš viso