VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras. V.Kudirkos g. 1, Anykščiai
ĮSTAIGOS TIKSLAS - SVEIKAS, SAUGUS, PATENKINTAS PACIENTAS
Gydytojų atostogos
2015 metai
Kovas, 2011
Balandis, 2011
Birželis, 2014
Gegužė, 2015
Balandis, 2016
2015 metai
2015 metai

Gydytojų darbo šeštadieniais grafikas
4/12/2011 8:21:57 AM

Atnaujinta 2017-11-28

12 02  Vaikų skyriuje gyd. M.Palevičienė (iki 13 val.) 
          Suaugusiųjų skyriuje gyd. D.Iricijan (iki 13 val.)
                                         gyd. K.Jacunskas (iki 13 val.)
          Odontologijos kab. gyd. L.Balsytė (iki 13 val.)

12 09 vaikų skyriuje gyd. L.Kaladienė (iki 13 val.) 
          Suaugusiųjų skyriuje gyd. D.Kazlauskienė (iki 13 val.)
                                         gyd. K.Jacunskas (iki 13 val.)
          Odontologijos kab. gyd. L.Balsytė (iki 13 val.)  

         
12 16  Vaikų skyriuje gyd. D.Gražienė (iki 13 val.) 
          Suaugusiųjų skyriuje gyd. G.Šinkūnaitė (iki 13 val.)
                                         gyd. K.Jacunskas (iki 13 val.)
          Odontologijos kab. gyd. L.Balsytė (iki 13 val.)

12 23  Vaikų skyriuje gyd. M.Aukštaitienė (iki 13 val.) 
          Suaugusiųjų skyriuje gyd. A.Treščenko (iki 13 val.)
                                         gyd. R.Jurkėnas (iki 13 val.)
          Odontologijos kab. gyd. L.Balsytė (iki 13 val.)

12 30  Vaikų skyriuje gyd. L.Kaladienė (iki 13 val.) 
          Suaugusiųjų skyriuje gyd. V.Giriūnienė (iki 13 val.)
                                         gyd. R.Jurkėnas (iki 13 val.)
          Odontologijos kab. gyd. L.Balsytė (iki 13 val.)
Serga gydytojai ir darbo laiko pasikeitimai
3/25/2011 3:09:54 PM

Atnaujinta 2017-12-14.
Gyd.  V.Macijauskas, A.Treščenko-Blauzdienė, R.Urbonaitė, R.Butkienė ir D.Iricijan serga.

Gyd. V.Noreikienė nedirbs gruodžio 14 ir 15 dienomis, sausio 2 dieną.
Gyd. A.Vertelkienė nedirbs gruodžio 14 d.
Gyd. E.Rudokienė nedirbs gruodžio 21 d.  Jūsų apylinkės gydytojui susirgus, prašome kreiptis į pavaduojančius gydytojus:

      suaugusius pacientus į gyd. G.Šinkūnaitę
      vaikus - į kitus dirbančius vaikų ligų ar šeimos gydytojus.


2 : skaičius iš viso

<< [[Components/Common_:_backToHome]]