VšĮ Anykščių raj. savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras
ĮSTAIGOS TIKSLAS - SVEIKAS, SAUGUS, PATENKINTAS PACIENTAS
Gydytojų atostogos
2015 metai
Kovas, 2011
Balandis, 2011
Birželis, 2014
Gegužė, 2015
Balandis, 2016
Balandis, 2018
Gegužė, 2018
Lapkritis, 2018
Naujienos
Naujienos

Vaikų skyriaus darbas 2019 m.
11/29/2018 11:54:39 AM
    Nuo 2019 m. sausio 2 dienos Vaikų skyrius šeštadieniais nedirbs.
    Dėl būtinosios medicininės pagalbos šeštadieniais pacientai gali kreiptis į suaugusiųjų skyriuje dirbantį šeimos gydytoją nuo 800 iki 1300 val., arba kviesti GMP telefonu 033, bendruoju pagalbos telefonu 112, arba kreiptis į VšĮ Anykščių savivaldybės ligoninės priėmimo - skubios pagalbos skyrių adresu Ramybės g. 15..
SAM kvietimas dalyvauti antikorupcinių iniciatyvų atrankoje
11/9/2018 8:14:45 AM

Informuojame, kad Tarptautinei antikorupcįjos dienai (gruodžio 9 d.) paminėti skirtame renginyje, vyksiančiame Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijoje 2018 m. gruodžio 14 d. bus teikiami apdovanojimai už 2018 m. antikorupcines iniciatyvas (veikla (akcijos, renginiai), kurios tikslas - korupcijos prevencija, antikorupciniai projektai, kreipimaisi, siūlymai dėl antikorupcinių nuostatų įteisinimo, kultūros, meno kūriniai, žurnalistiniai ar kiti tyrimai, straipsniai, laidos kovos su korupcija tema, kitos 2018 m. įgyvendintos ar įgyvendinamos korupcijos prevencijos priemonės sveikatos sektoriuje).

Sveikatos apsaugos ministerija organizuoja antikorupcinių iniciatyvų atranką. Atrankoje gali dalyvauti valstybės ir savivaldybės įstaigos, įmonės, organizacijos, privačios sveikatos priežiūros įstaigos, taip pat draugijos, asociacijos bei kitos organizacijos, atstovaujančios pacientų bei medikų bendruomenės interesus, vaistinių preparatų rinkodaros teisės turėtojai, studentų organizacijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, 2018 m. įgyvendinę ar pateikę pasiūlymus dėl antikorupcinių iniciatyvų sveikatos sektoriuje įgyvendinimo ateityje.

Kovojančius prieš korupcijos apraiškas sveikatos priežiūros sistemoje, turinčius dar neįgyvendintų idėjų, galinčių prisidėti prie korupcijos masto mažinimo, ar norinčius pasidalyti sėkmingomis iniciatyvomis maloniai kviečiame iki šių metų lapkričio 26 d. (įskaitytinai) el. paštu dainius.dudutis@sam.lt arba paštu (Sveikatos apsaugos ministerija, Vilniaus g. 33,01506 Vilnius) teikti paraiškas antikorupcinių iniciatyvų atrankai.

Prašome paraiškoje nurodyti, Jūsų nuomone geriausias Jūsų įstaigoje/organizacijoje

įgyvendintas ar vykdomas antikorupcines iniciatyvas, pateikiant:

1. antikorupcinės iniciatyvos aprašymą (nurodant visą antikorupcinės iniciatyvos pavadinimą, įgyvendinimo laikotarpį, vykdytojus, finansavimą, turinį, esmę, nuorodą į pranešimą spaudoje, tinklapyje ir kt.);

2. antikorupcinio veiksmingumo pagrindimą (skaičiais arba kitokiais būdais pagrįstas antikorupcinės iniciatyvos veiksmingumas - kas buvo atlikta / padaryta / pakeista, kokios priežastys pašalintos, kokios sąlygos sudarytos, koks yra teigiamas rezultatas ir nauda);

  1. iniciatyvos iniciatorių (įstaigą arba asmenį, ir kt.), renginio / veiklos datą, siektus / pasiektus rezultatus (jei tokie buvo apibrėžti), pasiektos auditorijos dydį (apytikslį).

  2. siūlomų apdovanoti juridinių asmenų rekvizitus, fizinių asmenų vardą, pavardę, darbovietę ir pareigas, kontaktinę informaciją (adresas, ei. pašto adresas, telefonas).

Kilus klausimams, prašome kreiptis į Sveikatos apsaugos ministerijos Antikorupcįjos ir atitikties skyriaus vyriausiąjį specialistą Dainių Dudutį tel. Nr. (8 5) 260 4708.

2 : skaičius iš viso